Välkommen och grattis till ditt nya tvättabonnemang!

Direkt efter genomförd betalning kan du börja tvätta. Vi läser av din registreringsskylt med kamera.

Din månadsavgift är: [price]. I fortsättningen kommer dragningen ske via ditt betalkort som du registrerade nu när du startade abonnemanget. Kontrollera alltid att täckning finns på ditt konto för månadsavgiften och eventuella tilläggsköp. Om det saknas täckning kan du undvika att abonnemanget stoppas genom att betala med bankgiro eller med kort hos personalen senast dagen före angivna förfallodagar. Du kan även i historiken se när fakturan är betald och betala via den vägen. 

OBS!! Har ingen betalning kommit in före det angina förfallodatumet, så kommer kontot att kreditstoppas tills betalning inkommit. Vid försenad betalning utgår avtalad 60 kr påminnelsevgift på nästkommande faktura. 

Efter de inledande två kalendermånaderna kan abonnemanget sägas upp i appen. Om det uppstår frågor kring ditt abonnemang, vänligen skicka e-post till: [mail].

Än en gång hjärtligt välkommen, vi ser fram emot att vårda din bil!

[name]