Försäljningsvillkor 

 

FÖRETAGSINFORMATION
 

OK Detaljhandel AB
Gap Sundins väg 6
633 46 Eskilstuna

Tel: 016-14 41 41

E-post: eskilstuna@iwash.se

Organisationsnummer: 556029-4588


PRODUKTINFORMATION OCH PRIS
Information om våra olika tvättprodukter finns där du gör inställningar och val av tvättprogram mm. Alla priser anges i svenska kronor och innehåller mervärdesskatt och övriga avgifter. Totala kostanden för köpet framkommer tydligt innan slutlig beställning och inkluderar samtliga kostnader förenade med köpet.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
All användning av produkter och tjänster måste alltid föregås av att saldo har laddats. Du väljer själv vilket belopp som ska betala in som saldo. Inbetalning av ett högre saldo premieras genom att du placeras i en högre rabattklass. Rabattsatsen visas tillsammans med valbara saldobelopp. Vid tvättbesöket räknas saldot ner med de olika produkter och tjänster som du utnyttjar.

 

Inbetalt saldo ska normalt förbrukas vid tvättbesök. Återbetalning av saldo kan göras vid speciella tillfällen t.ex. avflyttning från orten och då mot en administrativ avgift om 150 kr.  Kundkonton som inte har rörts under en tid av 2 år avlutas och eventuellt kvarstående saldo återbetalas inte.

 

REKLAMATION
Om det föreligger ett fel på en vara eller tjänst, bör du inom skälig tid efter att du upptäckt det, meddela oss. skriftligen eller muntligen om felet. Vi kommer då ge dig information om hur du går vidare. Reglerna kring reklamation finns i Konsumentköplagen.

PERSONUPPLYSNING
Vi behandlar persondata i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL). Uppgifter som kan knytas till dig som person kommer aldrig att bli tillgänglig för andra verksamheter eller kopplas till andra, externa register.

 

KORTINFORMATION
När du handlar hos oss med betal- eller kreditkort behandlas betalningen av Netaxecpt som är en säker elektronisk betalningslösning för Visa och MasterCard/Eurocard. All kortinformation lagras i enlighet med kort-nätverkens regelverk.

ÅNGERRÄTT
Som kund hos oss har du lagstadgad ångerrätt inom 14 dagar både vid saldoinsättning och vid tecknande av abonnemang. Som saldokund har du dessutom rätt att utan tidsbegränsning begära återbetalning av inbetalda och ej utnyttjade medel enligt ovan. Eventuell bindningstid vid olika typer av abonnemang anslås tillsammans med abonnemangspris och övriga villkor.